Kemitraan Yayasan Cikal Cendikia Salsabila

Perumpamaan Orang yang Bersedekah

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (Al-Baqoroh:261)

Mitra pengelola

Partnership & Media relation

Scroll to Top